Voda samovývojová

3. júla 2019, Michal Kravčík, Nezaradené

V súčasnosti je módnym trendom vysievať prirodzené rastúce kvety do mestskej zelene.

Toto je príklad z Košíc, ktorý potvrdzuje, že netreba vysievať kvety, stačí „siať dážď“. V roku 2005 táto plocha v Košiciach na KVP bola vyschnutá na kosť bez vegetácie a zerodovaná.

Na lokalite sa urobili vodozádržné opatrenia, v ktorých sa zadržiava všetká dažďová voda na tejto lokalite a pozrite aký zázrak sa z tejto lokality stal. Minule som ukazoval túto fotku ochranárke Katke Šimončičovej a nechcela veriť, že som tam nič nevysial.

Foto: Michal Kravčík

Projekt bol zrealizovaný v rámci implementácie Košického protokolu pre vodu, ktorý schválilo Košické zastupiteľstvo v roku 2005. Odhadujeme, že táto lúka vrátila do malého vodného cyklu viac ako 50 tisíc m3 tej dažďovej vody, ktorá bez úžitku odtekala z územia preč a lúka sa odmeňuje touto krásou….

Tak by mohli vyzerať všetky zelené zóny v mestách, ak by sa v nich zbierala dažďová voda, ktorá teraz odteká do kanála a ešte za to si priplatíme….

Tu je fotka z lokality v máji 2006. Zrealizované vodozádržné systémy nechali dažďovú vodu na lokalite. Pred realizáciou bol tenisový areál minimálne raz ročne zaplavený vodou i bahnom.

Foto: Michal Kravčík

A takto vyzerá tá istá lokalita teraz

Foto: Michal Kravčík