Zníženie CO2 na úroveň z roku 1960 je reálne možné dosiahnuť aj do roku 2040

27. júna 2019, Michal Kravčík, Nezaradené
Každým rokom pribudne na kontinentoch v priemere 127 000 km2 vyklčovaných lesov a 57 tisíc km2 nových urbánnych zón. Výsledok? Dlhodobo a permanentne znižovaná fotosyntéza? Výsledok? Vyššie koncentrácie CO2 v ovzduší. Prehriata krajina zo sucha a chaos v atmosfére a stúpanie hladín z odtečenej vody z kontinentov. Pretože stúpanie CO2 v atmosfére je dominantne spôsobované znižovaním fotosyntézy na zemskom povrchu klčovaním lesov a pečatením zemského povrchu.
Od roku 1960 sa preto zvýšila koncentrácia CO2 v ovzduší na viac ako 400 jednotiek v jednom kubíku vzduchu. Ročný prírastok cca 2,6 ppm

Ak je to tak priatelia, tak nám stačí, aby každým rokom pribudlo 127 tisíc km2 nových lesov a sa úplne zmenila filozofia urbanizácie tak, aby mestá fungovali v zeleni bez odkanalizovania dažďovej vody z intravilánov miest a obcí. Výsledkom bude v roku 2080 stav CO2 v atmosfére na úrovni roku 1960.
Ak sa rozhodneme proces zníženia uhlíka v atmosfére zrýchliť napríklad na úroveň 2040, tak ročne bezodkladne musíme naše úsilie revitalizácie krajiny zdvojnásobiť a dosiahneme zníženie koncentrácie CO2 v atmosfére na úroveň 1960. Jednoducho je to len na nás, ako sa rozhodneme.
Zároveň pribudnú lesy, obnovia sa vodné zdroje, zvýši sa úrodnosť aj už vysušených plôch. Znormalizuje sa počasie, prinavráti sa stratený dážď.
Ak je niekto natoľko presvedčený, že CO2 je hlavný ovplyvňovateľ klimatickej zmeny, tak tu je riešenie veľmi jednoduché, efektívne a prospešné pre všetkých. Dosiahneme nie len zdravú klímu, ale aj dostatok potravy, vody i zastavenie stúpania hladín oceánov, či nedovoliť stúpať teploty v našich zemepisných šírkach nad 30 stupňov..
Dôkaz o ukladaní uhlíka do pôdy urobili Anglickí bobry, ktorí dokázali v priebehu menej ako 20 rokov zvýšiť obsah uhlíka na svojej farme viac ako 20 násobne. O tom som písal pred rokom tu: https://www.facebook.com/kravcik.michal/posts/1761766913901814
Toto ponúkam širokej verejnosti preto, aby boli verejne dostupné informácie o jednoduchých riešeniach, aby široká verejnosť vedela, že riešenie je na dosah. Nechápem, prečo o tom odborné kruhy mlčia….
Šľak ma ide trafiť, koľko insitných „klimatológov“ vyvoláva agóniu strachu z budúcnosti. Väčšina z nich vykrikuje, že aj keby sme teraz začali lapať CO2 z ovzdušia, tak znížiť to dokážeme až o 150 – 200 rokov. Viete prečo to tak tárajú? Nuž preto, lebo po ich smrti im môžeme fúkať do zadku…
A tá najnovšia iniciatíva o neutrálnom uhlíku je výplodom najnovšej zvrátenosti….